Tietosuojaseloste

Tämä on Petra Vii Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 15.3.2024.

REKISTERIN PITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Nimi: Petra Vii Oy

Osoite: Väinämöisenkatu 7, 33540 Tampere

Y-tunnus: 2519288-9

Yhteyshenkilö: Petra Viitaniemi

Puhelinnumero: +358 40 593 1580

Sähköposti: petra(at)petravii.fi

REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

REKISTERIN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Asiakasrekisterin tarkoituksena on mahdollistaa asiakaspalvelu, yhteydenotto ja yhteydenpito asiakkaisiin sekä tiedotus.

Rekisterien sisältämät tiedot ovat henkilön itsensä omalla suostumuksellaan antamat henkilötiedot.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, eikä niitä missään tilanteessa käytetä, siirretä tai muuteta muulla tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri pitää sisällään seuraavat tiedot: Nimi, sähköposti, puhelinnumero sekä kuvalliset henkilötiedot eli valokuvat. Yrityksiltä kerätään lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja laskutustiedot. 

Sähköpostissa säilytetään myös tilauksen jälkeen arkistoituna tilaus, josta näkyy nimen, sähköpostin ja puhelinnumeron lisäksi tilatut tuotteet.

Laskutusta varten saatetaan säilöä myös osoite Accountor Finago Oy / Procountor Taloushallinto -ohjelmassa kirjanpitovelvoitteiden mukaisesti.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tietoja säilytetään toistaiseksi, mutta vähintään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista ja tiedot poistetaan 14 arkipäivän kuluessa.

Laskutusasiakkaiden henkilötiedot (nimi ja osoite) säilyy Accountor Finago Oy / Procountor Taloushallinto -ohjelmassa kirjanpitovelvoitteiden puitteissa säilytysajan (tilikauden päätyttyä kuusi vuotta).

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden ja sidosryhmien lähteistä (mm. yhteydenotot sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta, tilaukset, asiakastapaamiset). Lisäksi rekisteriin voidaan kerätä tietoja julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista verkkosivuilta.

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Yritys luovuttaa rekisteröidyn tietoja laskutus- ja maksutietojen osalta Accountor Finago Oy:lle laskutuksen mahdollistamiseksi. Lue Accountor Finagon tietosuojaseloste.

Yritys luovuttaa rekisteröidyn tietoja (kuvallinen henkilötieto ilman tarkempia nimitietoja) koevedosten osalta Kuvat.fi / Mediadrive Oy:lle. Lue Kuvat.fi tietosuojaseloste.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille, paitsi jos viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät tai pakottava lainsäädäntö niin vaatii.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta. Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin sekä salasanoin. Tietoihin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjä, jolla on salassapitovelvollisuus.

Kirjanpitoaineiston osalta tiedot ovat sähköisessä järjestelmässä (Accountor Finago Oy / Procountor Taloushallinto), joka on suojattu käyttäjätunnuksin sekä salasanoin. Kirjanpitäjällä on pääsy kyseisiin tietoihin.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus tietojen oikaisuun, käsittelyn rajoittamiseen (esimerkiksi markkinointikielto) ja oikeus pyytää tietojen poistamista, jos ei ole lakisääteistä velvoitetta jatkaa henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi). 

Tietojen muuttamisesta tai poistamisesta rekisteristä tulee lähettää kirjallinen pyyntö. Tarvittaessa rekisterin pitäjällä on oikeus pyytää esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tiedot poistetaan 14 vuorokauden kuluessa.

Mikäli tiedot poistetaan, yhteydenpito tai esimerkiksi kadonneiden kuvien toimitus ei ole mahdollista enää.

Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksella.

UUTISKIRJE

Uutiskirjettä varten kerätään sähköposti ja nimi erillisellä lomakkeella, joka sijaitsee petravii.fi-sivustolla. Uutiskirjeen postituslistalle voi ilmoittautua myös valokuvausasiakkuuden myötä. Uutiskirjeelle liittyminen tapahtuu omasta tahdosta ja tietoja säilytetään toistaiseksi. Uutiskirjeen sähköpostilistalta voi poistua uutiskirjeen painikkeen/linkin kautta.

Uutiskirjeen tiedot säilytetään yhdysvaltalaisessa Mailchimp-palvelussa. Tietoja ei luovuteta muille.

ANALYTIIKKA JA MARKKINOINTI

Sivusto kerää tietoa käyttäjistä Google Analyticsiin sekä Google Search Consoleen. Tietoja kerätään sivuston käytöstä, käyttäjämääristä ja käytetyistä hakusanoista. Tietoja käytetään markkinoinnin ja verkkosivujen parantamiseen. Tietoja ei luovuteta käyttöön muualle.

Päivitetty 15.3.2024